11 April 2021 8:57 am

Download Page

Warta Kerajaan

Enakmen No.5 Tambah No.3 1 Mac 2018

ENAKMEN TAMAN NEGERI TERENGGANU 2017

PERATURAN-PERATURAN TAMAN NEGERI TERENGGANU (FI TAMAN NEGERI) 2020

ENAKMEN TAMAN NEGERI TERENGGANU 2017

PERATURAN-PERATURAN TAMAN NEGERI TERENGGANU (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2021

TERENGGANU STATE PARKS MANAGEMENT COUNCIL

Tingkat 1, Bangunan Marina,
Duyong Marina & Resort,
Pulau Duyong,
21300 Kuala Terengganu,
Terengganu.

Phone:
09-620 5368 / 09-620 5806

Fax:
09-620 5831

Email:
statepark@terengganu.gov.my

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2020 Terengganu State Parks Management Council

002798