11 April 2021 7:08 am

SERVICES

Entry Application

All admission requests must be made at the State Park ticket counter within the following operational hours:

DAY

SUNDAY - SATURDAY

TIME

9.00 AM UNTIL 4.00 PMCharges and fees

Entry Fees

Kategori Pelawat/ Fi
Bil Pemegang MyKad Bukan Pemegang MyKad
1. Dewasa 13 tahun ke atas kecuali warga emas 60 tahun dan keatas RM5.00 Dewasa 13 tahun ke atas kecuali warga emas 60 tahun dan keatas RM30.00
2. Kanak-kanak dari 6 hingga 12 tahun dan warga emas 60 tahundan ke atas RM2.00 Kanak-kanak dari 6 hingga 12 tahun dan warga emas 60 tahun dan ke atas RM15.00
3. Kanak-kanak bawah 6 tahun dan orang kurang upaya Percuma Kanak-kanak bawah 6 tahun dan orang kurang upaya Percuma

Activities Fees

Bil Jenis Aktiviti Kadar Fi
1. Permohonan sijil Taman Negeri. RM10.00 setiap unit
2. Kajian lapangan atau penyelidikan saintifik. RM500.00 bagi setiap kajian lapangan atau penyelidikan saintifik bagi warganegara Malaysia; dan

 

RM1,000.00 bagi setiap kajian lapangan atau penyelidikan saintifik dan deposit RM 3,000.00 bagi bukan warganegara Malaysia.
3. Penggambaran komersial atau dokumentari. RM200.00 sehari bagi setiap penggambaran dan deposit RM600.00 bagi warganegara Malaysia; dan

 

RM1,000.00 sehari bagi setiap penggambaran dan deposit RM 3,000.00 bagi bukan warganegara Malaysia.
4. Penggunaan kamera profesional untuk tujuan komersial. RM50.00 per unit.
5. Penggunaan kamera bukan profesional. RM10.00 per unit.
6. Penggunaan drone. RM 50.00 per unit.
7. Selam skuba. RM150.00 sebulan bagi setiap pengusaha.
8. Snokerling. RM150.00 sebulan bagi setiap pengusaha.
9. Pelayaran atau bermudik. RM150.00 sekali masuk bagi setiap kapal layar atau kapal peranginan.
10. Parkir bot komersial pelancongan. RM 100.00 setahun.
11. Mendaki bukit atau gunung. RM 5.00.
12. Lain-lain aktiviti yang tidak dinyatakan dalam Jadual Kedua Tidak dibenarkan kecuali dengan surat kelulusan Pengarah dan dengan kadar fi yang diluluskan oleh Majlis.

Exempted fees

Bil Aktiviti Dokumen bagi Bukti Pengenalan Diri
1. Rakyat Negeri Terengganu. Kad pengenalan atau perakuan kelahiran atau sijil kerakyatan yang menunjukkan kerakyatan Negeri Terengganu.
2. Penduduk kampung bagi kemasukan ke tempat tinggalnya di dalam Taman Negeri. Kad pengenalan atau perakuan kelahiran yang menunjukkan alamat tempat tinggalnya di dalam Taman Negeri atau surat pengesahan mastautin dari Penghulu Mukim.
3. Pegawai agensi Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri bagi kemasukan ke pejabatnya di dalam Taman Negeri. Dokumen pengenalan pejabat.
4. Pengusaha atau pekerja bagi kemasukan ke tempat kerjanya di dalam Taman Negeri. Permit yang dikeluarkan oleh Pengarah.
5. Pekerja atau pengusaha apa-apa perniagaan atau tred bagi kemasukan ke tempat perniagaannya atau trednya di dalam Taman Negeri. Permit yang dikeluarkan oleh Pengarah.
6. Program biodiversiti berhubungan dengan tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang dijalankan oleh agensi Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau badan bukan kerajaan atau entiti swasta atau sektor swasta atau sukarelawan. Surat kelulusan Pengarah.
7. Penyelidik yang menjalankan kajian atau inventori untuk dan bagi pihak Pengarah. Surat kelulusan Pengarah.

TERENGGANU STATE PARKS MANAGEMENT COUNCIL

Tingkat 1, Bangunan Marina,
Duyong Marina & Resort,
Pulau Duyong,
21300 Kuala Terengganu,
Terengganu.

Phone:
09-620 5368 / 09-620 5806

Fax:
09-620 5831

Email:
statepark@terengganu.gov.my

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2020 Terengganu State Parks Management Council

002795